Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Laptopy dla naszej szkoły - „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”

Nasza szkoła, tak jak wiele innych z terenu województwa opolskiego, otrzymała sprzęt w ramach programu "Opolskie dla podstawówek- zdalne nauczanie zbliża!", który doposaży kadrę pedagogiczną i usprawni prowadzenie zdalnej edukacji. W dniu 23 marca 2021 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Pan dr Piotr Wach przekazał 33 laptopy naszej szkole.

Więcej…

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z nowymi obostrzeniami, wynikającymi z epidemii koronawirusa, od poniedziałku 22 marca zmienia się system pracy szkół. Przez kolejne trzy tygodnie, tj. do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas objęci będą kształceniem na odległość. W związku z tym ponownie uruchamiamy procedurę w wersji C.

W tym okresie szkoła pracować będzie według następujących zasad:

1) Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się zdalnie, zgodnie z planem umieszczonym w e-dzienniku.

2) Świetlica czynna od 7:00 do 16:00 – może objąć opieką uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiocie leczniczym lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zainteresowani korzystaniem ze świetlicy zobowiązani są do złożenia wniosku (pobierz) (druk wniosku dostępny również w sekretariacie). Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej (po pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby).

3) Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne indywidualne potrzeby, realizowali lub chcą realizować zdalne nauczanie ze szkoły, mogą – na wniosek rodzica – korzystać z tej formy pomocy (pobierz). Druk wniosku dostępny również w sekretariacie.

4) Uczniowie klas sportowych ponownie przechodzą na zdalne formy wszystkich lekcji WF; w związku z tym plany lekcji w klasach 4a, 5a, 6a, 7a i 8a uległy drobnej korekcie (zmiany widoczne w planie lekcyjnym).

5) Uczniowie klas ósmych nadal mogą korzystać z konsultacji organizowanych z przedmiotów egzaminacyjnych. Zgłoszenia należy kierować do wychowawców klas.

6) Zajęcia rewalidacji indywidualnej mogą być realizowane na terenie szkoły; ustalenie w tej sprawie podejmuje się w porozumieniu nauczyciela z rodzicem ucznia niepełnosprawnego.

7) Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz gimnastyka korekcyjna są zawieszone – do odwołania.

8) Pozostałe zajęcia pozalekcyjne realizowane są w formie zdalnej.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.

 

Dzień Bezpiecznego Internetu DBI 2021

W dniach 8-17.02.2021 uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie im. Janusz Korczaka zostali objęci akcją Dni Bezpiecznego Internetu (DBI 2021). W czasie tego tygodnia każda klasa miała zajęcia zapoznające z jednym z wielu czyhających niebezpieczeństw związanych z Internetem. I tak uczniowie klas 4 aktywnie uczestniczyli w zajęciach pogłębiając swoje wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, a także zdobywali kolejne misje w ramach kursu „WYKONAJ MISJE, ZOSTAŃ SIECIAKIEM!”

Więcej…

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, analogicznego do funkcjonującego od kilku lat systemu naboru do przedszkoli.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu.

Wypełniony elektronicznie wniosek czy też zgłoszenie, wydrukowane i podpisane należy złożyć wraz z załącznikami w wybranej szkole. Złożenie wyłącznie druku papierowego, bez wypełnienia formularza elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem kandydata.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia.

Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły określa Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. (§ 1).

Więcej…

 

Dzień KULTURY

Dzień KULTURY Online to impreza kulturalna, rewia młodych talentów i dobra zabawa w jednym.

Całość można będzie zobaczyć w formie koncertu Online, na profilu facebook Nyskiego Domu Kultury - https://www.facebook.com/NyskiDomKultury - w czwartek 25 lutego. Jeśli ktoś się spóźni na transmisję online, materiał będzie oczywiście dostępny w formie podcastu w dowolnym momencie.

Zaczynamy w czwartek 25 lutego od 8:30 i w kolejnych odsłonach będziemy prezentować młodych artystów z nyskich szkół podstawowych wprost ze sceny NDK.

Zobaczymy wokalistów, tancerzy, recytatorów, instrumentalistów, ale nie tylko, bo w programie mamy kilka niespodzianek. Będzie można posłuchać nie tylko jak śpiewają, ale także, co mają do powiedzenia, bowiem występom mają towarzyszyć mini wywiady.

Impreza jest odpowiedzią na ograniczenia pandemiczne. Forma transmisji online pozwoli na kontakt z kulturą z zachowaniem epidemicznych ograniczeń. Organizatorami imprezy jest Nyski Dom Kultury i Stowarzyszenie Ad astra. Patronat i wsparcie finansowe Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

Harmonogram 25 lutego czwartek:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 - 8:30 - 9:00

2) Szkoła Podstawowa nr 3 -  9:15 - 9:45

3) Szkoła Podstawowa nr 2 i 5 - 10:00 - 10:30

4) Szkoła Podstawowa Biała Nyska  - 11:00 - 11:30

5) Szkoła Podstawowa nr 10 - 12:00 - 12:30

6) Szkoła Podstawowa Goświnowice - 13:00 - 13:30

Zapraszamy i życzymy miłego oglądania :)

 

 
Więcej artykułów…

--------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNOŚĆ
KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości