Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

Projekt „Drzewa dialogu” - podsumowanie

Zakończyły się działania związane z realizacją projekt „Drzewa dialogu”. W dniach  od 5 do 9 października grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie wraz z zaprzyjaźnioną szkołą Kolomyjska Gimnasja nr 7 w Kołomyi na Ukrainie realizowała projekt „Drzewa dialogu”, który – pierwotnie zaplanowany do przeprowadzenia na terenie Ukrainy –  ze względu na panującą sytuację epidemiczną, zrealizowano w systemie zdalnym. Projekt sfinansowany został przez Polsko-Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Przez 5 dni w obydwu szkołach powstawały materiały, prezentacje, filmy, quizy, piosenki. Podczas wideokonferencji uczestnicy projektu prezentowali swoje szkoły, miasta i ojczyzny. Omawiano symbole narodowe, tradycje i zwyczaje, atrakcje turystyczne, historię oraz życie codzienne w Polsce i na Ukrainie. Młodzież wspólnie uczyła się tańców narodowych, razem stworzyła pieśń projektową w dwóch językach, ustalała hasła i logo projektowe.


Wydarzeniem kończącym projekt było zasadzenie na terenie każdej ze szkół drzew – symboli dialogu, porozumienia i nawiązanych przyjaźni.

Podczas wideokonferencji, w obecności Dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty w Nysie Pana Adama Fujarczuka i jego zastępcy Pani Małgorzaty Leśniewskiej oraz władz Kołomyi: Zastępcy Burmistrza Kołomyi Pana Volodymyra Bajcana i Dyrektora Wydziału Edukacji Pana Lubomyra Borduna dokonano również podsumowania całości projektu.

W ramach funduszy pozyskanych na realizację projektu szkoły zakupiły sprzęt, który pozostanie w szkołach min.: tablicę multimedialną, kamerę internetową, monitor interaktywny, laptop oraz dyski i nośniki pamięci.

Więcej…

 

9 października 2020r. - PIĄTY, ostatni DZIEŃ PROJEKTU "DRZEWA DIALOGU"

Ostatni dzień działań projektowych był dniem podsumowującym. Jego punktem kulminacyjnym było zasadzenie „Drzewa dialogu” – symbolu współpracy i przyjaźni polsko-ukraińskiej. Na naszym szkolnym podwórku,  w obecności dyrektora Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego, pana Adama Fujarczuka i jego zastępcy, pani Małgorzaty Leśniewskiej stanęła katalpa z pamiątkowa tabliczką. W tym samym czasie „Drzewo dialogu” stanęło na podwórku szkolnym Kołomyjskiego Gimnazjum nr 7. Utrwaliliśmy oba wydarzenia w relacjach online.

Przedstawiciele Wydziału Oświaty naszego nyskiego urzędu rozmawiali następnie podczas wideokonferencji z zastępcą burmistrza Kołomyi, panem Volodymyrem Bojcanem oraz Dyrektorem Wydziału Oświaty, panem Lubomyrem Bordunem.

Więcej…

 

8 października 2020r. - CZWARTY DZIEŃ PROJEKTU "DRZEWA DIALOGU"

Jako „zadanie domowe” uczestnicy projektu mieli porozmawiać z rodzicami i dziadkami na temat zabaw i gier, w które bawili się w dzieciństwie i młodości. Okazało się, że niektóre z nich znane są w obu krajach. Bardzo popularna jest na przykład zabawa w chowanego czy w ciuciubabkę. Istnieją też takie gry i zabawy ukraińskie, o których nigdy nie słyszeliśmy. Uczniowie ukraińscy również nie znali niektórych naszych zabaw.

Każda z grup nakręciła filmiki przedstawiające swoje ulubione popularne zabawy i udostępnili filmiki poprzez platformę TEAMS. W ten sposób też możemy się czegoś wzajemnie uczyć. Oczywiście, działania te sprawiły wszystkim ogromną radość.

Dzisiaj stworzyliśmy też hasło projektu. Powstało ono ze skojarzeń, które mamy po kilku dniach realizacji. Uczniom projekt kojarzy się z przyjaciółmi, zabawą, fajnym spędzeniem czasu, uczeniem się, radością, tańcem, brakiem granic, tolerancją. Hasło projektu to: Uprzejmość, Kreatywność, Radość, Asertywność, Integracja, Naród, Atrakcje. Czyli UKRAINA.

Więcej…

 

7 października 2020r. - TRZECI DZIEŃ PROJEKTU "DRZEWA DIALOGU"

Dzisiejszy dzień możemy śmiało nazwać turystyczno-tanecznym. Podczas pierwszej, porannej konferencji omówiliśmy cele i plany. Uczniowie ukraińscy na podstawie filmów i prezentacji zrobionych przez siebie przekonywali nas, że warto na Ukrainę pojechać. W swoich prezentacjach skupili się głównie na wodach – rzekach i jeziorach. Poznaliśmy Dniepr, Prypeć i Desnę. Przekonaliśmy się jak piękne są ukraińskie jeziora. Uczniowie opowiadali, jak często jeżdżą pod namioty nad rzekami i jeziorami i jak miło spędzają tam czas.

My podzieliliśmy się informacjami o atrakcyjnych miejscach w Polsce. W czasie kolejnej wideokonferencji większość naszych ukraińskich kolegów mówiła, że najbardziej chciałaby pojechać nad Bałtyk oraz zwiedzić Zakopane.

Więcej…

 

6 października 2020r. - DRUGI DZIEŃ PROJEKTU "DRZEWA DIALOGU"

W drugim dniu działań projektu „chwaliliśmy się” naszymi symbolami narodowymi. Przedstawiliśmy nasz hymn, godło i flagę. Poznaliśmy też symbole narodowe Ukrainy – dowiedzieliśmy się na przykład, że kolor żółty na fladze ukraińskiej symbolizuję zboże, a niebieski niebo. Uczniowie ukraińscy zgodnie twierdzą, że ojczyzna jest dla nich najważniejsza.

Polscy uczestnicy projektu wykonali dekoracje sali symbolami ukraińskimi, a uczniowie ukraińscy symbolami polskimi. Wysłuchaliśmy hymnów obu krajów i porozmawialiśmy, jakie uczucia w nas wzbudzają.

Więcej…

 
Więcej artykułów…

--------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNOŚĆ
KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 584 gości