Jeżeli nie widzisz wszystkich komponentów tej strony otwórz ją w przeglądarce Mozilla Firefox.  (pobierz)

INFORMACJA - przerwa świąteczna

Drodzy UCZNIOWIE i RODZICE, przypominamy, że w szkole wiosenna przerwa świąteczna trwać będzie od czwartku 1 kwietnia 2021 r. do wtorku 6 kwietnia 2021 r.

 

 

 

 

Laptopy dla naszej szkoły - „Op@lskie dla podstawówek – zdalne nauczanie zbliża!”

Nasza szkoła, tak jak wiele innych z terenu województwa opolskiego, otrzymała sprzęt w ramach programu "Opolskie dla podstawówek- zdalne nauczanie zbliża!", który doposaży kadrę pedagogiczną i usprawni prowadzenie zdalnej edukacji. W dniu 23 marca 2021 r. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Opolskiego Pan dr Piotr Wach przekazał 33 laptopy naszej szkole.

Więcej…

 

Sukces uczennicy w Olimpiadzie Historycznej Juniorów

Wielkim sukcesem zakończył się udział naszej uczennicy, Urszuli Kocierz, w Olimpiadzie Historycznej Juniorów. Na szczeblu centralnym uzyskała tytuł finalisty, który poprzedzony był wygraną w etapie wojewódzkim. Sukces ten zapewni Uli dodatkowe punkty w rekrutacji do szkoły średniej.

To nie są pierwsze sukcesy "historyczne" Uli. W zeszłym roku, będąc uczennicą klasy siódmej, zwyciężyła na etapie miejsko-gminnym Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, a w finale wojewódzkim wywalczyła tytuł finalisty. Dzięki tym osiągnięciom aktualnie otrzymuje Stypendium Burmistrza Nysy.

Urszula Kocierz swoje sukcesy wywalczyła pod kierunkiem nauczyciela historii, Krzysztofa Wilka.

 

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z nowymi obostrzeniami, wynikającymi z epidemii koronawirusa, od poniedziałku 22 marca zmienia się system pracy szkół. Przez kolejne trzy tygodnie, tj. do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas objęci będą kształceniem na odległość. W związku z tym ponownie uruchamiamy procedurę w wersji C.

W tym okresie szkoła pracować będzie według następujących zasad:

1) Wszystkie zajęcia lekcyjne odbywają się zdalnie, zgodnie z planem umieszczonym w e-dzienniku.

2) Świetlica czynna od 7:00 do 16:00 – może objąć opieką uczniów klas I-III, których rodzice są zatrudnieni w podmiocie leczniczym lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice zainteresowani korzystaniem ze świetlicy zobowiązani są do złożenia wniosku (pobierz) (druk wniosku dostępny również w sekretariacie). Uczniowie przebywający w świetlicy mogą korzystać z obiadów w stołówce szkolnej (po pisemnym zgłoszeniu takiej potrzeby).

3) Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne indywidualne potrzeby, realizowali lub chcą realizować zdalne nauczanie ze szkoły, mogą – na wniosek rodzica – korzystać z tej formy pomocy (pobierz). Druk wniosku dostępny również w sekretariacie.

4) Uczniowie klas sportowych ponownie przechodzą na zdalne formy wszystkich lekcji WF; w związku z tym plany lekcji w klasach 4a, 5a, 6a, 7a i 8a uległy drobnej korekcie (zmiany widoczne w planie lekcyjnym).

5) Uczniowie klas ósmych nadal mogą korzystać z konsultacji organizowanych z przedmiotów egzaminacyjnych. Zgłoszenia należy kierować do wychowawców klas.

6) Zajęcia rewalidacji indywidualnej mogą być realizowane na terenie szkoły; ustalenie w tej sprawie podejmuje się w porozumieniu nauczyciela z rodzicem ucznia niepełnosprawnego.

7) Pozalekcyjne zajęcia sportowe oraz gimnastyka korekcyjna są zawieszone – do odwołania.

8) Pozostałe zajęcia pozalekcyjne realizowane są w formie zdalnej.
Szczegółowych informacji udzielają wychowawcy klas.

 

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

W tym roku po raz pierwszy rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa prowadzona będzie przy pomocy systemu elektronicznego, analogicznego do funkcjonującego od kilku lat systemu naboru do przedszkoli.

Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły oraz złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej poza obwodem będzie można dokonać w systemie informatycznym z dowolnego komputera posiadającego dostęp do internetu.

Wypełniony elektronicznie wniosek czy też zgłoszenie, wydrukowane i podpisane należy złożyć wraz z załącznikami w wybranej szkole. Złożenie wyłącznie druku papierowego, bez wypełnienia formularza elektronicznego skutkować będzie odrzuceniem kandydata.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są do niej na podstawie zgłoszenia.

Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły określa Uchwała Nr XVII/258/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 1 marca 2016 r. (§ 1).

Więcej…

 

Mamy LAUREATÓW -  kolejne sukcesy naszych uczniów!

Ostatnie miesiące są pełne nieoczekiwanych wydarzeń, które przynoszą wiele nowych wyzwań i wyrzeczeń w każdym aspekcie naszego życia. Ogromne zmiany nastąpiły w zakresie szkolnictwa. Ze względu na pandemię koronawirusa bardzo szybko trzeba było dostosować się do nowej formy nauczania - kształcenia na odległość. Życie szkoły musiało przenieść się do wirtualnej przestrzeni. Mimo tak trudnej sytuacji nasi uczniowie osiągają sukcesy edukacyjne.

Miło jest nam poinformować, że komisja konkursowa przyznała Hannie Król tytuł LAUREATA Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021 oraz Sebastianowi Skowronkowi tytuł LAUREATA Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2020/2021.

Hania i Sebastian najlepiej wiedzą , że umiejętność stawiania sobie wysokich celów i osiąganie ich nie przychodzi łatwo. Jest okupione ciężką pracą, pracowitością, poświęceniem, wysoką determinacją i wiernością podjętym zobowiązaniom. Nie bez znaczenia jest też wsparcie Rodziców i Nauczycieli – ostatecznie jednak przed próbą staje sam UCZEŃ. Tę próbę Hania i Sebastian przeszli celująco.

Hania przygotowywała się do konkursu pod bacznym okiem pani Jolanty Sobocińskiej, a Sebastian pod skrzydłami pani Alicji Rejdak-Bułki.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej…

 

Dzień Bezpiecznego Internetu DBI 2021

W dniach 8-17.02.2021 uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Nysie im. Janusz Korczaka zostali objęci akcją Dni Bezpiecznego Internetu (DBI 2021). W czasie tego tygodnia każda klasa miała zajęcia zapoznające z jednym z wielu czyhających niebezpieczeństw związanych z Internetem. I tak uczniowie klas 4 aktywnie uczestniczyli w zajęciach pogłębiając swoje wiadomości z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, a także zdobywali kolejne misje w ramach kursu „WYKONAJ MISJE, ZOSTAŃ SIECIAKIEM!”

Więcej…

 

Kolejny sukces ucznia Mateusza Chrobaka - kwalifikacje do 2 etapu VIII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Infosukces”!

Mateusz Chrobak, uczeń klasy kl. 7a został zakwalifikowany do II etapu VIII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Infosukces”, który odbędzie się 19 marca 2021r. Ze względu na ograniczenia sanitarne, drugi etap konkursu odbędzie się na platformie i będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 20 pytań. Tego samego dnia zostanie opublikowana lista uczestników zakwalifikowanych do III etapu, który będzie polegał na napisaniu gry w środowisku Scratch według udostępnionych założeń.

W pierwszym etapie konkursu zadaniem uczestnika było napisanie programu, przedstawiającego problem pandemii Covid19. Napłynęło ponad kilkaset prac z całej Polski, a do kolejnego etapu zostało zakwalifikowanych 22 uczniów ze szkół podstawowych. Mateusz stworzył grę multimedialną w programie Scratch, która zwróciła uwagę jury.

Mateusz do konkursu przygotowuje się pod bacznym okiem p. Agnieszki Kret.

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

 

Sukces Aleksandra Baja, ucznia klasy 2b!

Zawsze kibicujemy naszym uczniom w rozwijaniu swoich pasji i poszerzaniu horyzontów. Każdy ich sukces przyjmujemy z wielką radością i dumą! Tym razem chcemy się pochwalić uczniem klasy 2b, Olkiem Bajem, którego opowiadanie  zostało wydrukowane na łamach magazynu dla dzieci "Wytryszek".
Wytryszek z przyjemnością czyta bajki młodych Twórców. Mają w sobie coś z porannych refleksów dnia, kiedy to zaspani jeszcze przypominamy sobie sny, a jednocześnie zastanawiamy się, co przyniesie kolejny dzień. Taki świat jest wyjątkowy.
Czytając bajkę Olka Wytryszkowi nie tylko zrobiło się miło, ale i wzruszył się...zupełnie jakby złapał w swe małe dłonie promyk słońca.
Ale to nie koniec sukcesu Olka, zespół redakcyjny "Wytryszek" opublikował jego opowiadanie także w grze komputerowej Minecraft Dla Asów, grze przeznaczonej dla dzieci z zespołem Aspergera! BRAWO Olek!

Więcej…

 

Dzień KULTURY

Dzień KULTURY Online to impreza kulturalna, rewia młodych talentów i dobra zabawa w jednym.

Całość można będzie zobaczyć w formie koncertu Online, na profilu facebook Nyskiego Domu Kultury - https://www.facebook.com/NyskiDomKultury - w czwartek 25 lutego. Jeśli ktoś się spóźni na transmisję online, materiał będzie oczywiście dostępny w formie podcastu w dowolnym momencie.

Zaczynamy w czwartek 25 lutego od 8:30 i w kolejnych odsłonach będziemy prezentować młodych artystów z nyskich szkół podstawowych wprost ze sceny NDK.

Zobaczymy wokalistów, tancerzy, recytatorów, instrumentalistów, ale nie tylko, bo w programie mamy kilka niespodzianek. Będzie można posłuchać nie tylko jak śpiewają, ale także, co mają do powiedzenia, bowiem występom mają towarzyszyć mini wywiady.

Impreza jest odpowiedzią na ograniczenia pandemiczne. Forma transmisji online pozwoli na kontakt z kulturą z zachowaniem epidemicznych ograniczeń. Organizatorami imprezy jest Nyski Dom Kultury i Stowarzyszenie Ad astra. Patronat i wsparcie finansowe Gminny Zarząd Oświaty w Nysie.

Harmonogram 25 lutego czwartek:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 - 8:30 - 9:00

2) Szkoła Podstawowa nr 3 -  9:15 - 9:45

3) Szkoła Podstawowa nr 2 i 5 - 10:00 - 10:30

4) Szkoła Podstawowa Biała Nyska  - 11:00 - 11:30

5) Szkoła Podstawowa nr 10 - 12:00 - 12:30

6) Szkoła Podstawowa Goświnowice - 13:00 - 13:30

Zapraszamy i życzymy miłego oglądania :)

 

 

 

Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Szanowni Państwo

W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030, serdecznie zapraszamy pracowników naszej szkoły oraz rodziców naszych uczniów do aktywnego udziału w tworzeniu jednego z najważniejszych dokumentów strategicznych dla tego obszaru.

Chcąc zapewnić szeroki udział społeczny w procesie opracowania Strategii, zwracamy się z  prośbą o aktywny udział w badaniu ankietowym.

Etap ten pozwoli na zidentyfikowanie kluczowych problemów i potrzeb rozwojowych obszaru południowego województwa opolskiego, poznanie Państwa sugestii i propozycji przedsięwzięć realizacyjnych, które winne być ujęte w opracowywanej Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030.

Państwa opinie i rekomendacje będą stanowić kluczowy element procesu planowania strategicznego, dlatego serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety:

https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_poludniowy

Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje około 5 minut. Etap badania ankietowego trwa do dnia 5.03.2021r.

Zachęcamy do udziału i z góry dziękujemy!

 

Sukces naszej uczennicy w Olimpiadzie Historycznej

W grudniu duży sukces odniosła nasza uczennica, Urszula Kocierz, która wygrała etap rejonowy (wojewódzki) i awansowała do finału centralnego (ogólnopolskiego) Olimpiady Historycznej Dla Szkół Podstawowych. Etap ten składał się z dwóch części. Najpierw uczestnicy pisali test, po którym część z nich awansowała do części ustnej tego konkursu. Po części pisemnej Ula była druga, ale po ustnej awansowała na pierwszą pozycję.

Etap centralny Olimpiady Historycznej planowany jest na początek marca i awansowało do niego 76 uczniów z całej Polski, w tym troje z Opolszczyzny. Ula jest uczennicą klasy ósmej. Jej nauczycielem historii jest Krzysztof Wilk.

Więcej…

 

INFORMACJA

Drodzy UCZNIOWIE i RODZICE, rozpoczynamy kolejny etap w naszym szkolnym życiu, przy czym najbliższe dwa tygodnie zaliczamy do I półrocza i 29 stycznia dokonywać będziemy podsumowania tego okresu.

Od 18 stycznia uczniowie klas I-III uczęszczać będą do szkoły i rozpoczną naukę w systemie stacjonarnym, a uczniowie klas IV-VIII kontynuować będą kształcenie na odległość.

Mamy nadzieję, że wszyscy odpoczęli, zatęsknili za szkołą i z wielkim zapałem i radością podejdą do swoich obowiązków szkolnych.

Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności na każdy dzień tego roku!

Dyrekcja szkoły

Dodatkowe informacje

DOWOZY (zobacz)

OBIADY (zobacz)

 

„Wokół nas jeszcze mrok,
lecz wiem, na pewno wiem
Tam, dokąd dojdziemy, już czeka nas
Ten najpiękniejszy dzień”

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy szkoły!

Choć mijający rok nie był dla nas łaskawy, a trwająca pandemia nie nastraja optymistycznie, idą święta, najbardziej magiczne chwile w roku. To czas spędzony z najbliższymi, czas odpoczynku od codziennych trosk, czas dzielenia się dobrem. Życzymy Wam wszystkim wiary, że wszystko, co najlepsze jeszcze przed nami; nadziei  na lepsze jutro; miłości, która pokona wszelkie przeszkody, a przede wszystkim zdrowia, wytrwałości i wkroczenia w Nowy Rok z wszystkimi dobrymi myślami, jakie ku Wam ślemy.

Dyrekcja Szkoły

 

 

Kolejny sukces naszych uczniów w finale Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2020.

W czwartek 10 grudnia 2020r. odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Programistycznego Baltie 2020. Ze względu na pandemię, tegoroczną edycję konkursu udało się dokończyć w trybie zdalnym. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4b: Jakub Dereń i Tymoteusz Sekuła oraz uczeń klasy 7a: Mateusz Chrobak. Chłopcy świetnie poradzili sobie z zadaniami w swoich kategoriach, które nie należały do łatwych.

Jakub Dereń uzyskał tytuł LAUREATA, a Tymoteusz Sekuła tytuł FINALISTY. Mateuszowi nie udało się dostać do grupy finalistów, ale walczył dzielnie. Do konkursu uczniowie przygotowywali się pod bacznym okiem nauczyciela informatyki - pani Agnieszki Kret.

W tym roku w kategorii A i B, w której startowali chłopcy, do konkursu zakwalifikowało się i wzięło udział około 140 uczniów z Polski, Czech i Słowacji. Zawodnicy rozwiązywali zadania w czterech etapach: domowym, szkolnym, wojewódzkim i międzynarodowym. Język programowania Baltie to język na poziomie języków Pascal, C, Java, tylko ukryty w graficznym płaszczu. To program, który rozbudza wyobraźnię twórczą i uczy logicznego myślenia.

Gratulujemy wszystkim naszym reprezentantom i życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu swoich programistycznych pasji.

Więcej…

 

--------------------------------------------------------------------------------

DOSTĘPNOŚĆ
KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Janusza Korczaka

ul. Krawiecka 6

48-303 Nysa

tel.77/4332261

fax. 77/4332261

sp3@gzo.nysa.pl

NIP: 7532332226

Biuletyn Informacji
Publicznej

Wszystkie dokumenty regulujące życie szkoły znajdują się na stronie BIP-u

ARCHIWUM (do dnia 25.09.2016r)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Boisko wielofunkcyjne czynne     7 dni w tygodniu             w godz. 15.15 - 21.00

http://sp1nysa.wodip.opole.pl/monitoring/obiekt_monitorowany6.jpg

AKADEMIA S.O.S.

GOŚCIE
Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości